Portfolio update – juli 2019

INVESTERINGSRESULTAAT.

Het inkomen uit p2p investeringen in de maand juli bedroeg €844,- hetgeen 4.58% hoger is dan in de maand juni. Dit bedrag bestaat uit rente-inkomsten en een klein bedrag aan bonus en affiliatie vergoeding. Het gemiddelde rendement komt uit op 13.15%. Dit is hoger dan de vorige maand. De investeringen bij platforms, die een hoger rentepercentage bieden, beginnen een beter resultaat op te leveren. In de afgelopen maand Is er €7.130,- onttrokken aan 2 p2p platforms, terwijl €7.867 is toegevoegd aan de accounts van 4 platforms. Hiernaast is de ontvangen rente geherinvesteerd. In de maand juli is de grens van €5.000,- aan inkomen uit p2p investeringen voor het lopende jaar gepasseerd en is het overall inkomen inmiddels €14.376,-.

Wat gebeurde er nog meer in de afgelopen maand:

 • Ik heb afscheid genomen van Bondora’s Go&Grow
 • Ik ben opnieuw ingestapt bij het p2p platform Swaper
 • Grupeer heeft de auto-invest functie aangepast
 • Envestio heeft de auto-invest functie ingevoerd
 • Het is wachten op nieuwe investeringsmogelijkheden bij Envestio

Voor uitgebreide informatie zie de updates per platform.

Onderstaand een overzicht van de inkomsten, rendement en geïnvesteerde bedragen per platform.

PLATFORMINKOMSTENRendement WAARDE
TOTAAL84413.15%75.933
Bondora1006.75%0
Bondster5612.80%5.044
Crowdestor6416.59%5.058
Envestio12718.60%8.629
Fast Invest6914.04%6.649
Grupeer10214.01%9.018
Kuetzal12021.65%5.060
Mintos6411.62%6.327
Peerberry6212.06%6.292
Robocash5312.06%6.307
Swaper312.84%5.070
Viainvest5711.73%6.233
Viventor5712.71%6.246

.

Update juli 2019 per platform

Bij Bondora heb ik de afgelopen maand een bedrag van €10,- aan inkomsten ontvangen. Dit is precies de rentevergoeding van 6.75%. Dit zijn voorlopig de laatste rente-inkomsten van het Bondora platform. Het geïnvesteerde bedrag in het Grow&Grow systeem ad €6.630,- heb ik begin juli laten overboeken naar mijn bankrekening en vervolgens geïnvesteerd in met name het p2p platform Swaper (€5.037). Het overige bedrag heb ik toegevoegd aan mijn accounts bij Kuetzal, Crowdestor en Bondster.

Zie meer info en overzicht  van mijn  Bondora account.


Bij Bondster heb ik de afgelopen  maand een bedrag van €56,- aan inkomsten ontvangen. Ik heb in deze maand €900,- toegevoegd aan mijn account, waardoor het geïnvesteerde bedrag op het door mij gewenste niveau is gekomen. De rentebetalingen lopen volgens verwachting. Het gemiddelde rendement is 12.80%, iets hoger dan in juni. De beschikbaarheid van kortlopende leningen met een rentevergoeding van 13% is nog steeds ruim voldoende. Alleen het inloggen op de website van Bondster is de laatste tijd een moeizame aangelegenheid.

Zie meer info en een overzicht van mijn Bondster account.

.

Bij Crowdestor heb ik de afgelopen maand een bedrag van €64,- aan inkomsten ontvangen. Het verwachte rendement is 16.59%. Licht lager dan in juni. Ik heb in juli €1.000,- toegevoegd aan mijn account en de volgende investeringen gedaan:

 • €330,- in het project Renovation of historical apartment building met een looptijd van 18 maanden en een rentevergoeding van 14,5%. Bij dit project wordt de rente maandelijks betaald.
 • €300,- in het project Kabuki Bar met een looptijd van 12 maanden en een rentepercentage van 14%. Bij dit project wordt de rente maandelijks betaald.
 • €311,- in het project Renovation of historical apartment building on Miera Street met een looptijd van 9 maanden en een rentepercentage van 19,5%. Bij dit project wordt de rente over de eerste 6 maanden uitgesteld betaald.
 • €427,- in het project Forest exploitation met een looptijd van 9 maanden en een rentepercentage van 14%. Bij dit project wordt de rente maandelijks betaald.
 • €56,- in het project Hostel Renovation (Round 2) met een looptijd van 12 maanden en een rentepercentage van 15%.

Onverwacht is er een deel van de lening in het project Kabuki Restaurant at Salaris voortijdig terugbetaald.

Zie meer info en overzicht  van mijn Crowdestor account.

.

Bij Envestio heb ik de afgelopen maand een bedrag van €127,- aan inkomsten ontvangen. In absolute zin het  platform met de hoogste opbrengst. Het gemiddelde rendement is 18.60%. Iets lager dan de maand ervoor. In juli zijn er de volgende investeringen gedaan:

 • €179,- in het project Financing the construction of Briana 4 residential met een looptijd van 12 maanden en een rentepercentage van 18%;
 • €356,- in het project Financing the construction of Briana 4 residential -deel 2 met een looptijd van 12 maanden en een rentepercentage van 18%

Dit waren de 2 enige beschikbare projecten in de maand juli 2019. Zij waren in zeer korte tijd volgeboekt.

Het aanbod van nieuwe investeringen Laat zich nog even op zich wachten. Om niet teveel middelen renteloos op mijn account te laten staan, heb ik €500,- onttrokken en geïnvesteerd bij een van mijn andere platforms gedaan.

Positief punt is dat Envestio de auto-invest functie heeft ingevoerd. Omdat er geen nieuwe investeringsmogelijkheden zijn, kan de werking nog niet worden beoordeeld.

Zie meer info en een overzicht van mijn Envestio account.

Bij Fastinvest heb ik de afgelopen maand een bedrag van €69,- aan inkomsten ontvangen. Het gemiddelde rendement is 14.04%, enigszins lager dan in de maand juni. Het effect van de huidige lagere rentepercentages, begint door te weken in het rendement. Deze daling wordt voor een deel roerend door de gunstige wisselkoers van de Zloty. Wanneer ik de terugbetalingen en rente van de investeringen in Poolse Zloty heb ontvangen, boek ik deze over naar mijn Euro account. De rente op Euro leningen zijn inmiddels hoger dan de leningen in Zloty’s, vandaar. Ik ben zeer tevreden over dit platform, met name de buyback regeling is beter dan bij andere platforms.

Zie meer info en een overzicht van mijn Fast Invest account.

Bij Grupeer heb ik de afgelopen maand een bedrag van €102,- aan inkomsten ontvangen. Het gemiddelde rendement is 14.01%. Dit is iets hoger dan in juni. Deze stijging wordt ondermeer veroorzaakt omdat ik gebruik heb gemaakt af de cashback acties, waardoor er in een keer 1% van het geïnvesteerde bedrag wordt bijgeschreven. Dit platform blijft volgens verwachting goed presteren. Zowel de leningen als de rente worden stipt op tijd terugbetaald.

In juli heeft Grupeer een wijziging in de auto-invest functie ingevoerd.

Zie meer info en een overzicht van mijn Grupeer account.

Bij Kuetzal heb ik de afgelopen maand een bedrag van €120,- aan inkomsten ontvangen. Het gemiddelde rendement is 18.65%. Dit is licht lager dan in vorige maand, maar met afstand het best presterende platform. Er is €900,- toegevoegd aan mijn account. In juli heb ik geïnvesteerd in de volgende projecten:

 • €330,- in High-end Row-House in Marupe met een looptijd van 12 maanden en een rendement van 19.5%;
 • €684,- in High-end Row-House in Marupe 2 met een looptijd van 12 maanden en een rendement van 19%.

Kuetzal heeft een cashbackmarathon. Voor meer info kijk op deze pagina.

Zie meer info en een overzicht van mijn Kuetzal account.

Bij Mintos heb ik de afgelopen maand een bedrag van €64,- aan inkomsten ontvangen. Het gemiddelde rendement is 11.62%. Dit is licht hoger dan in de maand juni. Deze lichte stijging vindt al enige maanden plaats.

De laatste tijd komt het voor dat de auto-invest functie niet goed werkt. Er blijft regelmatig geld ongeinvesteerd op mijn account staan, hetgeen ik dan handmatig verwerkt. Er zijn voldoende leningen beschikbaar.

Zie meer info en een overzicht van mijn Mintos account.

Bij Peerberry heb ik de afgelopen maand een bedrag van €62,- aan inkomsten ontvangen. Het gemiddelde rendement bedraagt 12.06%, licht lager dan in de maand juni. Zowel de beschikbaarheid van leningen als de herinvestering stemmen naar tevredenheid. Dit is een platform waar de feitelijk nooit naar om hoeft te kijken.

Zie meer info en een overzicht van mijn Peerberry account.

Bij Robocash heb ik de afgelopen maand een bedrag van €53,- aan inkomsten ontvangen. Het gemiddelde rendement bedraagt 12.06%. Een lichte daling ten opzichte van de maand juni. Dit komt omdat de rentepercentages momenteel lager zijn dan vroeger. Dit zorgt er voor dat het rendement op termijn richting 12% zal gaan, het vaste rentepercentage. Verder zijn er voldoende leningen beschikbaar, waardoor er nooit geld ongeïnvesteerd blijft liggen. Tenslotte valt op dat de leningen met betalingsachterstand teruglopen.

Mij was opgevallen dat er een verschil was ontstaan van €27,- tussen mijn investeringen en het slot van mijn account. Dit blijkt een dubbele terugbetaling te zijn. Ik heb hiervan melding gemaakt en wordt uitgezocht.

Zie meer info en een overzicht van mijn Robocash account.

Ik Swaper heb ik de afgelopen maand een bedrag van €3,- Aan inkomsten ontvangen. Dit bedrag is zo laag omdat ik pas in juli 2019 ben ingestapt. Een paar jaar geleden heb ik ook al eens geïnvesteerd bij Swaper, maar door het chronisch gebrek aan leningen destijds, ben ik uitgestapt. Omdat het er naar uitziet zat de beschikbaarheid van investeringsmogelijkheden nu gunstiger lijkt, heb ik ruim €5.000,- overgeheveld van mij account Bij Bondora’s Go&grow naar Swaper. Dit lijkt goed uit te pakken, want dit bedrag was binnen enkele dagen volledig geïnvesteerd. Door de vroeger ontvangen rente is mijn verwachte rendement 12.84%.

zie voor meer info en en overzicht van mijn Swaper account.

Bij Viainvest heb ik de afgelopen maand een bedrag van €57,- aan inkomsten ontvangen. Het rendement bedraagt 11.73%, nagenoeg gelijk aan dat van de maand juni Dit platform is er een van de categorie waar je geen omkijken naar hebt. Aflossing en rente komen binnen, investeringen worden automatisch gedaan. Keuze voor een rentepercentage heb je niet meer. Alle rentepercentages bedragen nu 11%.

Zie meer info en een overzicht van mijn Viainvest account.

Bij Viventor heb ik de afgelopen maand een bedrag van €57,- aan inkomsten ontvangen. Het rendement bedraagt 12.71%. Ten opzichte van juni een lichte stijging. Iedere maand gaat het rendement iets omhoog. Er worden door dit platform steeds meer leningen aangeboden met een hoger rendement. Herinvestering loopt probleemloos.

Zie meer info en een overzicht van mijn Viventor account.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *